×
×
×
baceCP WA

baceCP Web Access

База данни от строителни анализи и ценоразписи


Начало Каталог Регистрация Вход

baceCP WA е интернет база данни от строителни анализи. Тя дава лесен достъп на потребителите си чрез програта baceCP. Двата проекта съвместно подсигуряват бърза и систематизирана работа при процеса на офериране и бюджетиране.

Базата данни събира в себе си както всички съществуващи издания като УСН, ТНС и прочие, така и дава достъп на нови издатели да публикуват своите анализи и да достигат до крайният потребител.
Начало на работа

За започване на работа с базата данни от анализи на baceCP WA е необходимо:Ценообразуващ софтуер:
baceCP
Project Estimator

Налични база данни

Част от наличните бази данни:

УСН 01
Земни работи в строителството
УСН 02 - 01
Бетонови работи
УСН 02 - 02
Бетонови работи
УСН 02 - 03
Бетонови работи
УСН 02 - 04
Бетонови работи
УСН 02 - 05
Бетонови работи
УСН 02 - 06
Бетонови работи
УСН 02 - 07
Бетонови работи
Към каталога

Други ресурси

ползезни връзки: